Benátky 2010

  Pula
1 / 52  >>
Pula

Přístav Pula, zde na krytém kotvišti 1.11.1918 italští bojoví plavci Rosetti a Paolucci potopily dreadnought Rakousko-Uherského námořnictva SMS Viribus Unitis kotvící na boji č.32. Italští potápěči pronikli do přístavu s řiditelným torpédem Mignatta S 1 a připevnili na bok lodi minu. A to i přes skutečnost, že den předtím po kapitulaci přešlo námořnictvo Rakouska-Uherska pod vlajku nově vznikajícího jihoslovanského státu. Itálie prostě nehodlala připustit, aby jí na jadranu místo Rakušanů vyrostl nový konkurent. Při tomto zbytečném útoku bohužel již po válce zahynulo také nezanedbatelné množství námořníků z Čech. Uvedená kotevní boje by měla být stále pietně udržována, ale my ji nenalezly.

HighSea